შშმ პირთათვის
კონტაქტი
ცხელი ხაზი 272 22 22

სტრუქტურა

A+
A-

გამგეობის დარგობრივი მართვის სტრუქტურული ერთეულები:

 

- აპარატი;

- იურიდიული განყოფილება;

- სამხედრო განყოფილება;

- პროვაიდერების ზედამხედველობისა და მონიტორინგის განყოფილება;

- საფინანსო და ბიუჯეტირების განყოფილება;

- ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვისა და პროექტირების განყოფილება;

- კულტურის, სპორტისა და განათლების განყოფილება;

- სოციალური განყოფილება;

- თანადაფინანსებული პროექტების განყოფილება;

- მომსახურების განყოფილება.